زعفران پوشال
توضیحات اجمالی راجع به این محصول

یکی از مهم ترین مشخصات ظاهری زعفران پوشال ظاهر کلاله آن است. این نوع از زعفران، از کلاله و خامه زعفران تشکیل شده است که طول خامه در اکثر مواقع طول خامه آن از ۱ میلی متر شروع شده و تا ۳ میلی متر میرسد.یعنی به این صورت که ساقه آن در مقدار بسیار کمی به رنگ زرد است. اما از لحاظ قدرت رنگ‌ دهی بسیار خوب بوده و دلیل آن این است که وجود تمام کلاله و بخشی از خامه باعث شده تا زعفران پوشال قدرت رنگ‌ دهی بسیار خوبی داشته باشد

توضیحات محصول:
  • نام محصول: زعفران پوشال
  • شکل ظاهر: کلاف و بهم پیوسته
  • طول خامه:  1 تا 3 میلیمتر
  • ویژگی ظاهری: انتهای کلاله سفیدی دارد